Preterano čupanje obrva

Preterano čupanje obrva tj. svakodnevno čupanje obrva praktikuje veliki broj žena, ali stručnjaci upozoravaju da je to loša praksa. Zapravo, idealno bi bilo čupati obrve jednom u tri sedmice. Na taj način, dlačice koje mogu imati različitu brzinu rasta imaju dovoljno vremena da porastu, što će obrve učiniti ujednačenima. Neke žene imaju tendenciju da previše čupaju deo između obrva. Veći razmak između očiju čini nos većim i oči previše razmaknutima. Početak obrve trebao bi biti u ravni sa korenom nosa, a ne sa spoljašnjom ivicom nozdrve. Nemojte preterivati ni kada je reč o kraju obrva. Da biste znali gde obrva završava, zamislite dijagonalnu liniju od ugla nosa do spoljašnjeg ugla oka. Može vam biti od pomoći da koristite olovku kao vizuelni vodič.

Please follow and like us: